Skolföreningen

I början av 70-talet bildades Kristna skolföreningen i Örkelljunga. Under åren har verksamheten vuxit men drivs fortfarande med samma vision om att bedriva skolverksamhet där kristen tro och värderingar samt god undervisning får lov att finnas under samma tak. Skolföreningen tillsätter en styrelse som är skolans huvudman med ansvar för verksamheten. Skolföreningen och styrelsen består av både föräldrar till barn på skolan och olika människor som har ett intresse av skolfrågor.  

Eftersom skolföreningen är en ideell förening finns det inga vinstuttag utan alla medel används till barns och elevers skolgång.

Varm välkommen att bli medlem i skolföreningen. Blankett för ansökan om medlemskap hittar du här.

Styrelse

Kristna skolföreningens styrelse fram till årsmötet 2024 består av:

Ordinarie ledamöter

Daniel Larsson, ordförande. Epost: ordforande@solangskolan.se
Cynthia Andersson
Ester Andersson
Jonatan Jäderberg
Lena Oderhem
Karin Svensson
Gustav Tryggveson

Adjungerade

Daniel Engelbrekt, rektor
Henrik Hertzman, personalrepresentant