Välkommen till Solängskolan

Vi är en friskola i Örkelljunga som vill ge kunskap och värderingar för hela livet.

Idag har skolan omkring 130 elever i årskurs F-9, cirka 40 barn på förskolan och 45 anställda.

En skola med hög kvalitét

All undervisning i skolan ska följa svensk skollag och läroplan och ska vara icke-konfessionell, dvs inte lägga in andra värderingar än det som vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och samhällets demokratiska värderingar. Våra elevers avgångsbetyg som ligger över snittet och återkommande utvärderingar från både elever och föräldrar visar att vi håller mycket god kvalitét i både undervisning och trygg studiemiljö. 

Skolinspektionen gjorde följande bedömning efter sin senaste (2017) inspektion på skolan:
”Skolinspektionen bedömer att verksamheten vid Solängskolan bedrivs på ett sätt som ger eleverna goda förutsättningar för lärande i en trygg skolmiljö”.

En skola med kristen värdegrund

I mer än tusen år har det bedrivits kristna skolor i Sverige och det har därmed gjort ett djupt intryck på hela det svenska kulturarvet och synen på människan som en unik individ med stora möjligheter och frihet. Detta vill vi förvalta och ge vidare till kommande generationer.

Svensk lagstiftning ger huvudmän frihet att driva skolor där man profilerar sig och den värdegrund man står för. Vår kristna profil vill vi visa genom vår personals arbete och deras engagemang för elevernas bästa. Under skoldagen märks vår profil genom morgonsamlingar med kristna inslag. I schemat finns ett par lektioner som uttrycker skolans profil: kristendom och relationskunskap. Det är uppskattade ämne som rustar eleverna med kunskap i religiösa frågor och lägger grund för en god självkänsla.

En skola med bra vinster

Solängskolan är en friskola men skiljer sig markant från de friskolor som nämns i samhällsdebatten. Eftersom skolan ägs av en lokal skolförening har aldrig några vinster lämnat verksamheten. Alla ekonomiska medel investeras i elevernas kunskapsutveckling. Det är en mycket viktig princip för oss!