Aktuellt

Information om Covid-19

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ständigt uppdateras:

Folkhälsomyndigheten har gått ut med vissa förändringar i hur man bör förhålla sig vid symtom som kan innebära covid-19.

Detta betyder:

Stanna hemma om någon i din familj drabbats av Covid-19

Barn, elever och personal som upplever sjukdomssymtom uppmanas att söka kontakt med vården via 1177 och låta sig PCR-testas. När negativt provsvar kommit (att man inte är smittad) kan man återkomma till jobb och skola även om man har MILDA symtom.

Om man inte gör PCR-test så stannar man hemma tills man haft två symtomfria dagar eller när det gått sju dagar från insjuknandet och bara milda symtom kvarstår.

Den generella lärdomen av covid-19 är att vi är återhållsamma med att dela med oss av alla former av smittor och får därmed en friskare skola för alla.

1177 har information om bland annat provtagning.

På Solängskolan har vi gjort flera åtgärder för att minska smittspridning med bland annat möblering, handhygien, städrutiner och återkommande information. Vårt främsta uppdrag är nu att fortsätta bedriva skolverksamhet, upprätthålla skolplikten och ge barn, elever och anställda en meningsfull vardag.

Solängskolan på Facebook