Aktuellt

Välkommen till Gemenskaps, basar- och fixardag

Lördag 2 april, 09:00-13:00

På Solängskolan sätter vi stort värde på att få träffas och känna att man är delaktig i sitt barns skola. Det skapar en tillhörighet till skolan som barnen känner av och mår bra av.

Dagen börjar med en samling i aulan och därefter fördelar vi arbetsuppgifter. Skolan bjuder på enkel fika och lunch.

Årskurs 9 kommer stå för basaren där de säljer fika till förmån för sin klassresa.

Solängskolan på Facebook