Infomentor

Skolan använder sig av informations- och kommunikationsplattformen Infomentor, ett webbaserat system som nås via dator, smartphone eller surfplatta. Vi rekommenderar appen Infomentor Hub som du hittar Google Play eller App Store.

Alla föräldrar och elever har en personlig inloggning i systemet och kan på så sätt komma åt veckoplan med bland annat läxor och information, matsedel och kalender med viktiga datum att komma ihåg. Det är därför av stor vikt att elever och föräldrar regelbundet loggar in för att ta del av den information som skolan lägger upp där.

Saknar du inloggningsuppgifter går det bra att kontakta expeditionen, 0435-448484 eller henrik.hertzman@solangskolan.se

Om ditt barn gått på en annan skola som också använder Infomentor behåller både barn och föräldrar de inloggningsuppgifter ni fått från förra skolan. 

Så här hittar du enkelt den information du söker:

Veckoplan: Här lägger lärare upp läxa, skolaktiviteter och annan viktig information. Veckoplanen för kommande vecka finns tillgänglig från och med fredagar. Eventuell uppdatering av innevarande vecka finns tillgänglig på onsdag.

Schema: Här hittar du schema för ditt barn. 

Klasslista: Här hittar du kontaktuppgifter till ditt barns klasskamrater och klassföreståndare.

Frånvaro: Här sjukanmäler du ditt barn för innevarande eller nästkommande dag. Endast sjukanmälan för hel dag. För besök hos tandläkare och läkare ber vi dig fylla i en ledighetsansökan.

Information: Här hittar du läsårstider, matsedel med mera.

Kalender: Här får du en översikt över läsåret med studiedagar, lov, terminsstarter och avslutningsdagar. Vi lägger också löpande in information kring till exempel prao, luciafirande, auktion & basar med mera. Ta gärna för vana att titta in i kalendern då och då.