Välkommen till Solängskolan

Vi är en friskola i Örkelljunga med kristen värdegrund som vill ge kunskap och värderingar för hela livet.

  • Kunskap lägger grunden för meningsfull skolgång och formar elever till självständiga och starka individer.

  • Värderingar är grunden för ett sunt liv och ett fungerande samhälle.
    Vi hämtar våra värderingar från den kristna tron.

  • Hela livet är viktigt. Aktiviteterna och gemenskapen i skolåldern gör avtryck för resten av livet. Vi är också övertygade om att alla delar av livet är viktigt – klassiska skolämnen likväl som raster med rörelseaktivitet, fantasi, praktiska inslag, diskussioner, andlighet, engagemang för miljö och kultur och mycket mer. Vi växer som människor när alla inslag får finnas med i en sund balans.

Idag har skolan omkring 115 elever i årskurs F-9, cirka 40 barn på förskolan och 45 anställda.

En skola med kristen värdegrund

I mer än tusen år har det bedrivits kristna skolor i Sverige och det har därmed gjort ett djupt intryck på hela det svenska kulturarvet och synen på människan som en unik individ med stora möjligheter och frihet. Detta vill vi förvalta och ge vidare till kommande generationer.

Svensk lagstiftning ger huvudmän frihet att driva skolor där man profilerar sig och den värdegrund man står för. Vår kristna profil vill vi visa genom vår personals arbete och deras engagemang för elevernas bästa. Under skoldagen märks vår profil genom morgonsamlingar med kristna inslag. I schemat finns ett par lektioner som uttrycker skolans profil: kristendom och relationskunskap. Det är uppskattade ämne som rustar eleverna med kunskap i religiösa frågor och lägger grund för en god självkänsla.

All undervisning i skolan ska följa svensk skollag och läroplan och ska vara icke-konfessionell, dvs inte lägga in andra värderingar än det som vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och samhällets demokratiska värderingar. Vårt mål är att undervisningen ska hålla mycket god kvalité.

Skolinspektionen gjorde följande bedömning efter sin senaste (2017) inspektion på skolan:
”Skolinspektionen bedömer att verksamheten vid Solängskolan bedrivs på ett sätt som ger eleverna goda förutsättningar för lärande i en trygg skolmiljö”.