Varför välja Solstrålen?

  • Vi prioriterar en hög personaltäthet och därmed mycket tid för ditt barn.

  • Vi låter vår verksamhet genomsyras av en kristna värdegrunden.

  • Vi erbjuder mindre barngrupper, allt för att ge bästa möjliga förutsättning och utveckling för varje enskilt barn.

  • Vi arbetar med vår profil: utomhuspedagogik. Den vackra och varierade naturen i vårt närområde är en plats för lek, gemenskap, lärande, rörelse och friluftsliv.

  • Vi erbjuder näringsrik hemlagad mat, mycket frukt och har en sockerfri policy.

  • Vi är måna om ditt barns trygghet och om dess utveckling och lärande i en pedagogiskt stimulerande miljö.

  • Vi strävar efter att skapa en miljö där barnen utmanas, stimulerar sin nyfikenhet och utvecklar självständighet.