Allmän förskola

Till skillnad från vanlig avgiftsbelagd förskoleplats så är Allmän förskolan (AF) en kostnadsfri verksamhet som är till för barn oavsett om vårdnadshavarna har arbete eller ej.  

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den omfattar 525 timmar per läsår. Tiderna är förlagda till 15 timmar/vecka, tisdag-torsdag, 8.30-13.30 med undantag för de veckor då skolan har lov. 

Alla AF-barn får äta lunch och deltaga i verksamhet på samma sätt som alla andra barn.

AF-barn är normalt lediga under loven, men möjlighet finns att köpa till vistelsetid i de fall föräldrarna arbetar eller studerar. Avgiften blir då maxtaxa för hela månaden.

Om ditt barn är över tre år och har en vanlig avgiftsbelagd förskoleplats får du ett prisavdrag för att kompenseras för den förmån som AF-barnen har del av.