Välkommen till förskolan Solstrålen

Förskolan Solstrålen ligger i nära anslutning till skolan. Här finns tre avdelningar med  plats för sammanlagt 40 inskrivna barn, kompetent personal, en kristen värdegrund och en hemtrevlig atmosfär. 

Förskolan omsluts av en generös utemiljö som vi dagligen använder för lek, utflykter och äventyr. Dessutom har vi tillgång till både gymnastikhall och bibliotek. 

Förskolan strävar efter att ge barnen en lärorik pedagogisk verksamhet. Vi arbetar utifrån läroplanen och inbjuder barnen att delta i utformningen av vår verksamhet utifrån deras intresse.

Inför hösten 2023  är 5 av 9 i personalen utbildade förskollärare.  All personal har lång erfarenhet och är noga utvalda för att passa i vår verksamhets värdegrund. 

Inför hösten 2023 är alla platser uppbokade men man får gärna boka in ett besök och ställa sig i kö. 


På Solstrålen erbjuder vi:

Utevistelse

En dag i veckan har varje avdelning en längre utevistelse.

Under dessa förmiddagar går vi ofta ner till Hjälmsjön, till fårhagen som inte ligger så långt från förskolan eller ut i skogen.

Vi arbetar medvetet med utomhuspedagogik. Vi ser naturen som en plats för lek, gemenskap, lärande, rörelse och friluftsliv.

Avgifter

Avgiften för barnomsorg på förskolan Solstrålen faktureras av kommunen som tillämpar maxtaxa.

Det innebär att avgiften för barnomsorg beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Se länk nedan.

Aktuell information och uppdaterade maxtaxor hittar du på kommunens hemsida här