Klagomål och synpunkter

Har du synpunkter, beröm eller är missnöjd med Solängskolans verksamhet? Berätta det för oss! Att få veta dina synpunkter är ett viktigt led i vårt arbete att förbättra verksamheten och rätta till eventuella felaktigheter.

Skicka ditt klagomål eller dina synpunkter till rektor Daniel Engelbrekt via epost rektor@solangskolan.se eller via post till Solängskolan, Västra Spång 357, 286 92 Örkelljunga.
Det går också bra att lämna in ditt klagomål skriftligt till expeditionen.

Såhär behandlas ditt klagomål/din synpunkt

Efter att synpunkterna tagits emot, ansvarar rektor för att klagomålet

  • redovisar för huvudmannen, dvs Kristna Skolföreningens styrelse.

  • utreds i enlighet med regleringen i förvaltningslagen och skollagen.

  • i aktuella fall åtgärdas.

  • snarast återkopplas till den klagande.

Kontakta huvudmannen direkt

Det går också bra att kontakta vår huvudman, Kristna Skolföreningens styrelse, via epost eller telefon. Du når ordförande Daniel Larsson via ordforande@solangskolan.se eller 070-471 93 92.