Fr o m måndag 1/7  har expeditionen stängt för semester och öppnar igen den 29/7.
För brådskande ärenden går det bra att maila till föreningens ordförande ordforande@solangskolan.se.
Förskola och fritids når du som vanligt på avdelningarnas telefonnummer.

Skolstart 15 augusti klockan 8.30!

Glad sommar!