Rektor
Daniel Engelbrekt Rektor
Förskola/förskoleklass/fritidshem/skola
Lena A. Artman Förskoleklass
Maggan Andersson Klf åk 4, lärare 4-5, Sp 6-9
Stig Bengtsson Elevassistent, fritidshem
Zuzana Giselsson Förskola
Gunnel Gustavsson Klf åk 1 och 3, lärare 1-3, speciallärare
Alexandra Hall Bengtsson Förskola
Agneta Hector Klf åk 2
Carina Hector Förskola
Kritsanee Hector Förskola, tjänstledig
Lovisa Johansson Förskola
Michaela Johansson Lärare en 4-5
Åsa Johansson Klf 8, lärare 4-9 so, sv, kr 4-7
Mari Jönsson Elevassistent
Marina Kelly Förskola
Marlene Kelly Elevassistent
Natalie Landin Fritidshem
Emma Larsson Förskola
Laura Larsson Lärare mu 1-9
Mattias Lindström Klf åk 6
Susanne Mansfeldt Förskola
Edgars Nikandrovs Elevassistent
Eva-Britt Oderhem Lie Klf 9, lärare textilslöjd, bd
Ida Olsson Elevassistent
Ingela Olsson Klf 7, lärare åk 4-9 ma, drama,
Isak Olsson
Elevassistent
Eva Persson Hkk 6-9
Carina Pettersson Assistent
Maria Ringdahl Förskola
Jakob Schastén Fritidshem, tjänstledig
Susanne Sjödahl
Lärare trä- och metallslöjd åk 3-9, tk 2-5
Susanne Smetana Förskola
Karin Svensson Elevassistent
Agneta Hector Klf åk 2, lärare 1-3
Siri Wihlman Klf 8, lärare 6-9, en, sv
Övrig personal
Anita Andersen Lokalvårdare
Linette Dahl Skolassistent
Johnny Ekberg Vaktmästare
Kritsanee Hector Skolmåltidsbiträde, tjänstledig
Annika Lind
Ekonomi, fastighetsansvar, delvis tjänstledig
Durcilene Nelson Skolmåltidsbiträde
Mari Nilsson Skolmåltidsbiträde
Lidiia Sadinmaa Skolmåltidsbiträde
Anna-Lena Svensson Kokerska
Elevhälsa
Filip Ekström  Kurator
Justina Larsson  Skolsköterska

Ämnesförkortningar
bd – bild
da – data
en – engelska
lk – livskunskap
hkk – hem- och konsumentkunskap
idh – idrott och hälsa
ma – matte
mu – musik
no – naturorienterade ämnen
sl – slöjd
so – samhällsorienterade ämnen
sp – spanska
sv – svenska
ty – tyska