... är att vara en friskola som vilar på kristen värdegrund. Det betyder att vi med Bibeln som grund möter våra elever med respekt och omsorg.

  • Vi tror att Gud har skapat både jorden och människan och att vi fått i uppgift att vara rädda om varandra och skapelsen.
  • Vi tror att det i varje människa finns en unik person. Vi vill därför möta eleverna där de är för att hjälpa dem till växt på alla områden

Som friskola har vi enligt skollagen rätt att profilera oss och vår värdegrund. Vi har valt att göra det genom att bl.a. ha ämnen som kristendom och relationskunskap.

  • Vi tror att vår profil stärker elevens självkänsla och skapar trygghet.
  • Vi tror att den etik som präglar skolan formar eleven och rustar den för framtiden.

Skolverket skrev i sin rapport vt 2017 ”Skolinspektionen bedömer att verksamheten vid Solängskolan bedrivs på ett sätt som ger eleverna goda förutsättningar för lärande i en trygg skolmiljö.”.