Hur man väljer styrelse regleras av stadgarna. Styrelsen har protokollförda sammanträden ungefär en gång per månad. Styrelsen består av åtta ledamöter, två ersättare samt ordförande. Rektor, kassör samt representant för anställda är adjungerade.

Styrelse för läsåret 18/19 är:

Ordinarie
Andreas Johansson, ordf
Kristian Nilsson, v. ordf
Erik J. Andersson, sekr.
Lena Oderhem, v. kassör
Mikael Gebhard Jensen
Ingela Olsson
Måns Sjödahl
Johan Svensson
Karin Svensson

Suppleanter
Linus Sjödahl, v.sekr
vakant

Adjungerade
Daniel Engelbrekt, Rektor

Personalrepresentanter
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Kontakt
ordforande@solangskolan.se