Hur man väljer styrelse regleras av stadgarna. Styrelsen har protokollförda sammanträden ungefär en gång per månad. Styrelsen består av åtta ledamöter, två ersättare samt ordförande. Rektor, kassör samt representant för anställda är adjungerade.

Styrelse för läsåret 19/20 är:

Ordinarie
Linus Sjödahl, ordf
Kristian Nilsson, v. ordf
Erik J. Andersson, sekr.
Mikael Gebhard Jensen
Daniel Larsson
Lena Oderhem
Måns Sjödahl
Johan Svensson
Karin Svensson

Suppleanter
Chantal Raats
vakant

Adjungerade
Daniel Engelbrekt, Rektor

Personalrepresentanter
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Kontakt
ordforande@solangskolan.se