Huvudman
Huvudman samt ägare till Solängskolan är Kristna skolföreningen i Örkelljunga.

Medlemmar
Skolan drivs av en förening bestående av medlemmar som sympatiserar med föreningens mål och stadgar. Föräldrar till barn som går eller har gått på skolan utgör kärnan av medlemmarna. Vem som helst som sympatiserar med föreningens mål och stadgar kan ansöka om inträde i föreningen.

Årsmöte
Föreningen har årsmöte en gång om året före oktober månads utgång. Det som skall avhandlas på årsmötet regleras av stadgarna eller föreliggande behov. Vid årsmötet redovisas ekonomiskt resultat av föregående år. Dessutom fattas beslut om budget och större investeringar för kommande år. Årsmötet väljer en styrelse med uppdrag att driva skolan efter det som blivit bestämt på mötet.

Styrelse och förtroendevalda >>