Höstterminen 2018


Elever i förskoleklass – åk 9                       torsdag 16 augusti – torsdag 20                                                                                                                                 december   


 Kompetensutvecklingsdag                         onsdag 26/9                                               


Höstlov                                                            måndag 29/10 – fredag 2/11       


Kompetensutvecklingsdag                           torsdag 6/12                 


Kompensationsledighet                                torsdag 20/12 (pga avslutning kvällstid                                                                                                                     19/12)  


 

Allmän förskola                                             tisdag 21/8 – tisdag 18/12  


 

Förskola stängningsdagar 


Kompetensutvecklingsdag                           torsdag 9/8               


Kompetensutvecklingsdag                           fredag 10/8  


 

Fritidshem stängningsdagar 


Kompetensutvecklingsdag                            fredag 10/8  


 

Vårterminen 2019


Elever i förskoleklass – åk 9                           tisdag 8 januari – onsdag 12 juni


Sportlov                                                              måndag 18/2 – fredag 22/2 


Kompetensutvecklingsdag                              tisdag 5/3


Påsklov                                                                måndag 15/4 – torsdag 18/4 


Kompetensutvecklingsdag                              tisdag 23/4


Lovdag                                                                 fredag 31/5 


Lovdag                                                                 fredag 7/6 


Kompensationsledighet                                   onsdag 12/6 (p g a avslutning kvällstid                                                                                                                     11/6)   


 

Förskola stängningsdagar 


Kompetensutvecklingsdag                                tisdag 29/3


Kompetensutvecklingsdag                                torsdag 13/6   


 

Allmän förskola                                                   tisdag 8/1 – onsdag 5/6  


 

Fritidshem stängningsdagar 


Kompetensutvecklingsdag                                 måndag 7/1 


Kompetensutvecklingsdag                                 tisdag 5/3 


Kompetensutvecklingsdag                                 torsdag 13/6