Solängskolan
Västa Spång 357
286 92 Örkelljunga

Telefon: 0435-44 84 84
Maskrosen/Morgonfritids: 0733-10 13 76
Tussilago: 0733-10 13 77
Smörblomman: 0733-20 13 70
Gullvivan: 0733-10 37 90
Fritidshemmet Solrosen: 0733-10 13 78

E-mail: rektor@solangskolan.se
E-mail styrelsen: ordforande@solangskolan.se

Anmäl vård av sjukt barn till försäkringskassan här >>
Anmäl elevfrånvaro till skolan här>>

Bankgiro: 548-6774
Plusgiro: 21 03 97-0

Klagomål på verksamheten lämnas skriftligt och gärna via vår hemsida.
Lämna klagomål här >>