Solängskolan
Västa Spång 357
286 92 Örkelljunga

Telefon expeditionen: 0435-44 84 84

Solängskolans fritidshem Solrosen
Fritidshemmet Solrosen: 0733-10 13 78
Morgonfritids: 0733-10 13 76

Solängskolans förskola Solstrålen
Avdelning Maskrosen: 0733-10 73 76
Avdelning Tussilago: 0733-10 13 77
Avdelning Smörblomman: 0733-20 13 70

E-mail: rektor@solangskolan.se
E-mail styrelsen: ordforande@solangskolan.se

Anmäl elevfrånvaro till skolan via Infomentor>>
Anmäl vård av sjukt barn till försäkringskassan här >>

Bankgiro: 548-6774

Klagomål och synpunkter på verksamheten lämnas skriftligt och gärna via vår hemsida.
Lämna klagomål/synpunkter här >>