Börjar ditt barn förskoleklass till hösten?
Föräldrar har rätt att fritt välja skola till sitt/sina barn.

Välkommen till Informationsträff
onsdag 24 januari kl 18.30

– Träffa rektor och personal i förskoleklass och fritidshem
– Få information om hur vi arbetar i förskoleklass och fritidshem
– Titta på lokalerna
– Vi bjuder på fika

Anmäl gärna ditt intresse för informationsträffen till
linette@solangskolan.se eller ring 0435-448484
Ange hur många vuxna som kommer.