I direkt anslutning till skolverksamheten finns fritidshemmet Solrosen. Vi finns i samma byggnad som skolan, vilket skapar trygghet för barnen och kontakten mellan skola och firitdshemmet främjas.

Fritidshemmet erbjuder pedagogisk verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6.

Öppettider: morgonfritids 6.15-8.30 samt till klockan 18.30 efter skoldagens slut.
Fritidshemmet har också öppet under lov och studiedagar med undantag för kompetensutvecklingsdagar då vi håller stängt.

På fritids erbjuder vi mycket skapande och pyssel, aktiviteter i målarrummet och snickarrummet, utflykter, tävlingar och lekar. Vi leker också både inom- och utomhus och under kalla årstider eller regnigt väder utnyttjar vi skolans gymnastiksal som ligger i direkt anslutning till fritidshemmets lokaler.
Vi erbjuder också läxhjälp.

Kontakt
Det går bra att ringa eller maila fritidshemmet.
Telefon: 0733-10 13 78. Vanligtvis öppen 7.15-8.30 och 11.30-stängning
Expeditionen: 0435-44 84 84
Maila Natalie Landin, föreståndare för fritidshemmet.

Behöver du fylla i schema för ditt barns tider på fritidshemmet?
Blankett hittar du här >>