Solängskolans förskola Solstrålen – en naturnära förskola med Barnets Bästa i centrum.
Vi erbjuder:

 • Små barngrupper
 • Stor personaltäthet
 • Mycket utevistelse
 • Utedag en förmiddag i veckan
 • Utepedagogik
 • Kristen värdegrund
 • Trygghet
 • Mycket lek
 • Engagerad personal
 • Stort föräldrainflytande
 • Ändamålsenliga lokaler
 • Ekologisk frukt
 • Sockerfri policy, nyttig hemlagad mat
 • Maxtaxa, inga extra avgifter
 • Förskolan strävar efter att ge barn en lärorik pedagogisk verksamhet. Vi arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98, rev 210) och inbjuder barnen att delta i utformningen av vår verksamhet utifrån deras intressen.

Förskolans hemsida hittar du här >> (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om förskolan Solstrålen här >>

Kontakt
Det går bra att maila eller ringa till förskolan.
Maskrosen: 0733-10 13 76
Tussilago: 0733-10 13 77
Smörblomman: 0733-20 13 70
Gullvivan: 0733-10 37 90
Expeditionen: 0435-44 84 84
Maila Torgny Yngvesson, förskolechef