Vi på Solängskolan vill tillhandahålla litteratur och informationsmaterial för att stimulera till läslust  och ökad läslust av skön- och facklitteratur.

Skapandet av positiva och goda språkmiljöer är av stor vikt för elevernas språk, läs-och skrivutveckling.

Vårt bibliotek, som ligger i skolans mitt, får vara en pedagogisk resurs för våra elever som rör sig i en informationstät och föränderlig värld.

collage