Solängskolans  plan mot diskriminering och kränkande behandling >>

Policy för hantering av sociala medier >>

Solängskolans drogpolicy >>

GDPR och Solängskolans hantering av personuppgifter >>