Under hösten 2014 kommer skolan införa en webbaserad kommunikations- och lärplattform, Infomentor, för f-klass till åk 9.

Infomentor är ett system där föräldrar, elever och personal enkelt kommunicerar kring skola, utveckling och lärande.

Systemet kommer att införas stegvis och alla delar av systemet kommer inte finnas tillgängliga direkt.

Under hösten 2014 kommer personalen börja implementera följande delar i systemet:

  • Registrering av elevfrånvaro
  • Betygsregistrering
  • Pedagogisk planering
  • Åtgärdsprogram

Som förälder kommer du från hösten 2014 kunna ta del av följande delar i systemet:

  • Frånvaro
  • Schema
  • Veckoplanering
  • Skolans nyheter
  • Klasslista

Från och med hösten 2015 kommer du som förälder även kunna ta del av den dokumenterade kunskapsutvecklingen för ditt/dina barn.

Infomentor är helt webbaserat och fungerar i såväl datorn som i smartphone och surfplatta. Allt som behövs är en internetuppkoppling och en webbläsare.

För att ta del av systemet behöver du en inloggning och mer information kring detta kommer att ges vid föräldramöten i början av terminen.

Vi hoppas att denna satsning ska ge förutsättningar för högre måluppfyllelse genom att underlätta arbetet med elevernas kunskaper  med hjälp av tydliga kunskapskrav och pedagogiska planeringar. Vi hoppas också att Infomentor ska bli ett naturligt hjälpmedel för dig som förälder och elev när det handlar om veckoplanering, läxläsning och kommunikation med skolan.

Fram till dess får du gärna läsa mer på www.infomentor.se.
Titta också gärna på den film som Infomentor har gjort för dig som vårdnadshavare och elev >>