Skolsköterska 
Justina Larsson finns  på skolan
tisdagar 8.15-14.45
Ring expeditionen för telefonkontakt: 0435-44 84 84
E-post: justina.larsson@solangskolan.se

Kurator
Filip Ekström finns  på skolan
onsdagar 8.30-13.30
torsdag 9.30-13.00
fredag 8.30-11.30
Ring expeditionen för telefonkontakt: 0435-44 84 84
E-post: filip.ekstrom@solangskolan.se

kurator_300x300