Här kan du anmäla om ditt barn är sjukt. Anmälan skickas till expeditionen och behandlas konfidentiellt.

Anmälan om sjukfrånvaro görs till skolan varje dag som barnet/eleven är hemma, inte endast första dagen.
Funktionen för sjukanmälan på skolans hemsida har plockats bort och från och med 140929 görs sjukanmälan via InfoMentor här >>

infomentor_loggain
Kontakta skolan om du saknar inloggningsuppgifter.

Ledighet – skollagen 17§ Kap 18
En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Läkar- eller tandläkarbesök – lämna ledighetsblankett
Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan för läkar- eller tandläkarbesök vill vi att ni fyller i en ledighetsblankett. Helst i god tid, men senast dagen innan besöket.
Du kan få ledighetsblankett från läraren eller på expeditionen. Det går också bra att skriva ut den från hemsidan. Du hittar blanketten här >>

Anmälan av sjukt barn till Försäkringskassan gör du här >>