Som konsekvens av den coronasituation som vi har i landet så väljer vi att ställa in auktionen och basaren för denna gång.